Kari Kari
3 2017
02.11.17. 12.11.17. , , , 30% , .25 2017
25 .. 3500 ..


  . .
10 2017
, , , . . . .